&


Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Canal de Twitter del Vapor Llonch Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

Notícies

Suport a projectes de reindustrialització i projectes d'inversió en indústria i serveis

L'Agència per a la competitivitat de l'empresa (ACCIÓ) i la Direcció General d’Indústria han obert convocatòria per a la concessió de subvencions de suport a projectes de reindustrialització i projectes d’inversió del sector industrial i de serveis a la producció. 

Resum

Les subvencions tenen per objectiu contribuir a mitigar la intensificació dels efectes negatius que la Covid-19 ha generat sobre la indústria catalana amb mecanismes d’estímul econòmic a les actuacions de reindustrialització, des d’una mirada àmplia de les diferents circumstàncies i casuístiques que normalment hi concorren, bàsicament mitjançant el suport a la contractació de treballadors/ores i inversions en actius productius. Les diferents línies d’actuació són:

  1. Subvencions a projectes de reindustrialització per tornar a posar en marxa o per continuar l’activitat de centres productius que hagin patit un tancament o deslocalització.
  2. Subvencions a projectes que incorporin a centres productius existents llocs de treball afectats per situacions de tancament, reducció d’activitat, o deslocalització, acordat en el marc del procediment del període de consultes de l’expedient de regulació d’ocupació entre empresa i representants socials.
  3. Subvencions a projectes d’inversions industrials en actius fixes a Catalunya i/o que alhora comportin un increment net de llocs de treball.
  4. Subvencions a projectes per adquirir empreses industrials o de serveis a la producció en situació de dificultat, que hagin comunicat aquesta situació al Departament d’Empresa i Treball.
  5. Subvencions a la realització d’anàlisis d’oportunitats empresarials per tal d’aconseguir aliances estratègiques, fusions i adquisicions entre empreses del sector industrial.
Beneficiaris

Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts les empreses que desenvolupin projectes que tenen a veure amb les línies de subvenció.

Requisits

  • Tenir seu social, operativa o ser de nova implantació a Catalunya
  • Els projectes de serveis a la producció també han d'acreditar que el sector industrial representa més del 50% de la seva xifra de negoci.

*Veure altres requisits a la base 3 de la Resolució EMT/2702/2021, d'1 de setembre.

Quantia

Dependrà de cada línia subvencionable.

Sol·licitud

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació i annexos corresponents comença l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC, és a dir, el dia 21 de setembre i finalitza el 31 d'octubre de 2021. 

Les sol·licituds s'han de presentar en el següent ENLLAÇ.

Bases

RESOLUCIÓ EMT/2702/2021, d'1 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions de suport a projectes de reindustrialització i projectes d'inversió del sector industrial i de serveis a la producció.

Convocatòria

RESOLUCIÓ EMT/2810/2021, de 13 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions de suport a projectes de reindustrialització i nous projectes d'inversió del sector industrial i de serveis a la producció (ref. BDNS 583501).

Annex

GUIA DE LA MEMÒRIA TÈCNICA DELS PROJECTES DE REINDUSTRIALITZACIÓ, OUTPLACEMENT, NOVES INVERSIONS I ADQUISICIÓ D’UNITATS PRODUCTIVES