&


Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Canal de Twitter del Vapor Llonch Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

Notícies

Programa de suport per a l'obertura de comerços i reforma i millora d'establiments

Es fa pública la convocatòria per la concessió de les subvencions en l'àmbit del comerç i dels serveis del programa de suport per a l'obertura de comerços i suport a la reforma i millora d'establiments. 

INSTITUCIÓ

Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

RESUM

Subvencions en l'àmbit del comerç i dels serveis, per tal de dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals buits situats a la trama urbana consolidada del municipi. S’ha de fer la sol·licitud per internet.

BENEFICIARIS

Els professionals autònoms que estiguin donats d'alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), empreses titulars d’establiments de comerç i serveis, situats a peu de carrer i de parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

*Als efectes d'aquesta convocatòria s'entenen com empreses de serveis a la persona aquelles que presten les activitats empresarials que es relacionen a continuació: Tallers mecànics. Serveis fotogràfics. Copisteries i arts gràfiques. Serveis de reparacions. Agències de viatges detallistes. Tintoreria i bugaderies. Perruqueria i salons d'estètica i bellesa. Bars i restaurants. Serveis de menjar preparat i càtering. Serveis de lloguer d’esquís.

I s'entenen com empreses de comerç aquelles que presten les activitats empresarials de comerç al detall, quedant exclosos expressament els fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall.

QUANTIA

Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros. 

SOL·LICITUD

Termini de presentació de les 9:00 hores del dia 5 d'octubre de 2021 i fins a l'exhauriment del pressupost destinat a aquest programa amb el límit màxim del dia 31 de desembre de 2021. Accés al tràmit PRESSUPOST EXHAURIT

CONVOCATÒRIA

BDNS 585676