Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr
Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

 

CONVOCATÒRIA OBERTA: subvencions per a actuacions d'internacionalització digital

L'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa ha obert convocatòria per a l'any 2021 per a la concessió de subvencions per actuacions d'internacionalització digital, dins del Programa International eTrade. 

La subvenció té l'objectiu d'acompanyar les empreses en aquest àmbit. Aquesta línia preveu subvencions per a la contractació de serveis externs i per a l'adquisició d'actius immaterials.

BENEFICIARIS

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les petites i mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya que compleixin els requisits següents:

  • Facturació mínima de 100.000,00 euros en el darrer exercici tancat.
  • Disposar de la web en un idioma estranger.
  • Disposar d'un pla de promoció internacional segons el model disponible a la web d'ACCIÓ (accio.gencat.cat).

REQUISITS

Els que s’estableixen a la base 3 de la Resolució.

QUANTIA

La quantia de les subvencions serà com a màxim del 50% de la despesa subvencionable acceptada del projecte, amb un màxim de 10.000,00 euros.

Despesa subvencionable:

  • Desenvolupament web i/o e-commerce i creació de continguts d’abast internacional
  • Desenvolupament d'accions de màrqueting digital i campanyes publicitàries internacionals per millorar el posicionament de marca
  • Participació a mercats electrònics i directoris digitals internacionals
  • Desenvolupament i/o integració d'eines digitals per l'optimització del negoci internacional
  • Adquisició d'eines digitals per l'optimització del negoci internacional

SOL·LICITUD

Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades al Canal Empresa.

Les persones interessades presentaran les sol·licituds per mitjans electrònics acompanyades de la documentació que preveu la base 6.6 de la Resolució.

BASES

RESOLUCIÓ EMT/2947/2021, de 23 de setembre