&


Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Canal de Twitter del Vapor Llonch Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

Notícies

Oberta la 2a convocatòria de la línia de cupons indústria 4.0 a la competitivitat empresarial

L'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa ha obert la segona convocatòria per a l'any 2021 de la línia de cupons indústria 4.0 dels ajuts dels cupons a la competitivitat empresarial.

Aquests cupons de descompte econòmic directe es poden bescanviar per un servei expert en internacionalització, innovació o noves tecnologies, a través de l’assessorament dels proveïdors acreditats per ACCIÓ.

BENEFICIARIS

Els establerts a la Resolució EMC/778/2021, de 17 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts dels cupons a la competitivitat empresarial.

En concret, PIMES de l’àmbit de indústria 4.0 amb com a mínim 2 anys de vida a la data de publicació de la convocatòria, comptats a partir de la data d'inscripció de l'empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg) o la data d'alta censal a Hisenda (model 036) en el cas d'empresaris individuals.

REQUISITS

Els que s’estableixen a la base 3 de la Resolució EMC/778/2021, de 17 de març.

QUANTIA

La quantia de la subvenció per aquesta acció serà d'un màxim de 20.000,00 euros, sempre i quan no superi el cost de l'actuació subvencionada.

TERMINIS

El termini de presentació de sol·licituds anirà des de les 9:00 hores del dia 22 d’octubre fins a les 14:00 hores del dia 5 de novembre de 2021.

Els projectes subvencionats es podran executar entre l'1 de gener de 2021 i el 30 de setembre de 2022 i no es donaran ampliacions d'aquest termini.

SOL·LICITUD

Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades al Canal Empresa.

BASES

RESOLUCIÓ EMT/3115/2021, de 15 d'octubre