&


Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Canal de Twitter del Vapor Llonch Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

Notícies

Oberta la convocatòria per a la concessió de subvencions per a noves oportunitats de negoci

L'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes de desenvolupament de noves oportunitats de negoci.

Aquest entorn complex fa aparèixer diferents reptes i obre la porta a oportunitats empresarials que poden donar lloc a noves activitats o línies de negoci.

Aquesta línia d'ajuts té per objectiu acompanyar les empreses en la cerca de noves oportunitats i ho fa subvencionant la realització, per part del proveïdors acreditats que té ACCIÓ, d'un pla de negoci per desenvolupar una nova oportunitat de negoci identificada per l'empresa en el seu pla estratègic.

La nova oportunitat de negoci ha de ser una activitat no habitual per a l'empresa o la potenciació d'una activitat ja existent que constitueixin, en el futur, una línia de negoci important. Entre les tipologies d'oportunitats es troben, entre d'altres, l'adquisició d'una nova base tecnològica, la creació d'una nova gamma de productes de major valor afegit, l'accés a mercats d'altres sectors d'activitat no previstos fins al moment i/o la servitització dels seus productes.

BENEFICIARIS

Empreses amb establiment operatiu a Catalunya, i constituïda segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat cooperativa.

REQUISITS

Els que estableixen a la base 3 de la RESOLUCIÓ EMT/2962/2021, de 29 de setembre.

QUANTIA

La quantia de les subvencions serà de com a màxim del 75% de la despesa subvencionable del projecte acceptada, amb un màxim de 30.000,00 euros.

SOL·LICITUD

Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades al Canal Empresa.

El termini de presentació de sol·licituds anirà des de les 09:00 del 21 d’octubre fins a les 14:00 hores del dia 22 de novembre de 2021.

El procediment per a la presentació de les sol·licituds s'estableix a la base 6 de les bases reguladores d'aquests ajuts.

BASES

RESOLUCIÓ EMT/3101/2021, de 15 d'octubre