Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr
Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

 

Aprovades les bases dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial

El Departament d'Empresa i Treball aprova les bases reguladores per a la concessió dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial, en relació amb l'ordre eco/153/2021 (2a convocatòria). 

Es tracta d'una resposta als efectes de la pandèmia de la covid-19. 

RESUM

La pandèmia de la COVID-19 ha provocat una reducció significativa dels ingressos de moltes empreses i autònoms. Amb la finalitat de protegir el teixit econòmic, s'impulsen uns ajuts extraordinaris directes als professionals, els empresaris i les empreses que hagin tingut una afectació important a causa de la pandèmia de la COVID-19, i que els permetin alleugerir i superar aquesta situació excepcional.

BENEFICIARIS

Poden ser persones beneficiàries d'aquest ajut les persones sol·licitants, sempre que hagin presentat el formulari d'inscripció prèvia, previst a l'Ordre ECO/153/2021, de 16 de juliol, que compleixin els requisits.

REQUISITS

Els que s’estableixen a la base 3 de la ORDRE EMT/198/2021, de 21 d'octubre

QUANTIA

Les quanties dels ajuts per persona destinatària són les que s'estableixen a continuació:

a) Fins a un màxim de 3.000,00 euros quan es tracti d'empresaris i empresàries o professionals que apliquen el règim d'estimació objectiva en l'impost sobre la renda de les persones físiques.

b) Per als empresaris i empresàries, els professionals i les empreses amb un volum d'operacions anual declarat o comprovat per l'Administració, d'acord amb el que estableix la base 3.1.a) anterior, que hagi experimentat un descens de més del 30 % l'any 2020 respecte de l'any 2019, l'ajut màxim que es concedirà és:

i) El 40 % del descens del volum d'operacions de l'any 2020 respecte de l'any 2019 que superi aquest 30 %, en el cas d'empresaris i empresàries o professionals que apliquin el règim d'estimació directa en l'impost sobre la renda de les persones físiques, així com les entitats i els establiments permanents que tinguin un màxim de 10 treballadors o treballadores.

ii) El 20 % de l'import del descens del volum d'operacions de l'any 2020 respecte de l'any 2019 que superi aquest 30 %, en el cas d'entitats i empresaris o professionals i establiments permanents que tinguin més de 10 treballadors o treballadores.

SOL·LICITUD

La presentació del formulari d'inscripció prèvia, feta en els termes que disposa l'Ordre ECO/153/2021, de 16 de juliol, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia, és condició necessària per poder percebre l'ajut, i aquest formulari, omplert amb les dades requerides, produeix l'efecte de sol·licitud de l'ajut.

BASES

ORDRE EMT/198/2021, de 21 d'octubre