&


Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Canal de Twitter del Vapor Llonch Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

Notícies

Subvencions per a la contractació laboral de persones de 30 i més anys

El SOC (Servei Públic d'Ocupació de Catalunya) obre la convocatòria anticipada per a l'any 2022 per a la concessió de subvencions per a la contractació laboral de persones de 30 i més anys. 

La crisi sanitària derivada de la COVID-19 ha tingut un greu impacte en l'activitat econòmica i en les xifres d'atur.

Tot i que al llarg de 2021 s'ha produït una millora dels indicadors econòmics i de desocupació, apropant-nos ja a les xifres pre-pandèmia, es fa necessari des dels poders públics endegar mesures de foment adreçades a la recuperació del mercat laboral donada la tensió a la que s'ha vist sotmès durant aquest darrer any i mig.

La present Resolució té com a objecte obrir una convocatòria específica de subvencions per a la contractació de persones aturades de 30 i més anys, adreçades a persones físiques i jurídiques privades amb l'objectiu de fomentar la creació d'ocupació estable i de qualitat.

BENEFICIARIS

Poden ser beneficiàries d'aquesta subvenció les persones o entitats constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya:

  • Les entitats sense ànim de lucre, així com les associacions i fundacions;
  • Les cooperatives de treball associat.
  • Persones físiques o jurídiques privades, i les comunitats de béns, amb capacitat per subscriure, com empresàries, un contracte de treball.

No poden ser beneficiàries les agències de col·locació, les empreses d'inserció ni les empreses de treball temporal.

REQUISITS

Els requisits per obtenir la condició de persona o entitat beneficiària estan recollits a les bases 3 i 4 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/214/2021 de 17 de novembre.

QUANTIA

D'acord amb la base 8.1 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre, la quantia del mòdul econòmic mensual és de 1.473,71 euros.

La referència utilitzada en la determinació de la quantia és el salari mínim interprofessional pel 2021 i inclou els conceptes de despesa previstos a la base 9.3 de l'Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre.

La quantia del mòdul econòmic diari és de 48,45 euros.

SOL·LICITUD

El termini de presentació de sol·licituds comença el 10 de gener de 2022 a les 9:00 hores i finalitza el dia 31 de maig de 2022, a les 15:00 hores.

Es pot fer la sol·licitud a través d’aquest enllaç.

BASES

RESOLUCIÓ EMT/3840/2021, de 22 de desembre