Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Canal de Twitter del Vapor Llonch Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

5ª convocatòria d’ajuts extraordinaris a l'oci nocturn per pal·liar els efectes del tancament

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) obre la 5ª convocatòria d'ajuts extraordinaris en l'àmbit de les activitats d'oci nocturn, amb la finalitat de reactivar i impulsar les activitats d'oci nocturn. 

BENEFICIARIS

Els professionals autònoms i pimes titulars d’un establiment d’oci nocturn, donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques, que han estat obligades al tancament dels seus espais tancats en base a la RESOLUCIÓ SLT/3787/2021, de 23 de desembre, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, Resolució que obliga al sector de l’oci nocturn, a suspendre la seva activitat.

S’entenen com a establiments dedicats a l’oci nocturn, els locals i els establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, bars musicals, karaokes i discoteques de joventut.

REQUISITS

Els requisits per obtenir la condició de persona beneficiària estan recollits a la base 3 de l'annex 1 d’aquesta Resolució.

Caldrà acreditar, mitjançant declaració responsable, inclosa a la sol·licitud, que en base a la Resolució SLT/3787/2021 de 23 de desembre van haver de tancar la seva activitat.

QUANTIA

L’ajut atorgat té el caràcter d’import màxim i consistirà en una aportació única per persona beneficiària.

La quantia de la subvenció consistirà en una aportació única amb una quantia màxima de:

  • 15.000 euros per a establiments de menys de 10 treballadors.
  • 50.000 euros per a establiments de 10 o més treballadors i aforament de menys de 1.300 persones.
  • 120.000 euros per a establiments de 10 o més treballadors i aforament de 1.300 persones o més.

A l'efecte d'aquesta Resolució, es tindrà en compte el nombre de persones treballadores que han tingut de mitjana l'any 2019, segons les dades que constin a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

En el cas d'empreses que han iniciat la seva activitat el 2020, es tindrà en compte el nombre de persones treballadores que han tingut de mitjana des de la data d'inici de la seva activitat fins al 14 de març de 2020, data de declaració de l'estat d'alarma, segons les dades que constin a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

En el cas d’empreses que han iniciat la seva activitat, més tard del 14 de març de 2020 o al 2021, es tindrà en compte el nombre de persones que han tingut de mitjana durant els mesos que han estat oberts, segons les dades que constin a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

SOL·LICITUD

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació corresponent comença a les 9:00 hores del dia 25 de gener de 2022 i fins a les 14:00 hores del dia 4 de febrer de 2022.

Es pot fer la sol·licitud a través d’aquest enllaç.

BASES

RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de les activitats de l’oci nocturn, afectades econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la covid-19.