Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr
Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

 

Ajuts en l'àmbit de les activitats de restauració afectades econòmicament per la Covid-19

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) obre convocatòria per a la concessió d'ajuts extraordinaris en l'àmbit de les activitats de restauració afectades econòmicament per la covid-19.

Amb aquesta nova línia d’ajuts, el Govern fa palès el seu compromís amb el sector de la restauració i el seu compromís davant de les restriccions imposades per la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19. La mesura vol contribuir a la competitivitat de les empreses i al manteniment dels negocis davant la disminució de la facturació ocasionada per les darreres restriccions decretades.

L'ajut s’aplica exclusivament als bars, restaurants i cafeteries oberts al desembre i afectats per les restriccions preses mitjançant la Resolució SLT/3787/2021, de 23 de desembre, Resolució SLT/8/2022, de 4 gener i Resolució SLT/66/2022, de 19 de gener, per les qual es van establir mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya i per tant, en seran els únics beneficiaris.

PERSONES BENEFICIÀRIES

Els professionals autònoms i empreses que prestin activitats de restauració, donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques.

Als efectes d'aquesta convocatòria s'entenen com empreses que presten activitats de restauració, els bars, restaurants i cafeteries, inclosos aquells que presten la seva activitat dins d'un establiment col·lectiu com poden ser centres comercials o mercats municipals. Han de tenir, com a mínim, un establiment, operatiu a Catalunya.

Queden excloses com a beneficiàries d'aquests ajuts les empreses que es troben participades en més d'un 50% per capital públic i les fundacions.

QUANTIA

L'ajut atorgat té el caràcter d'import màxim i consistirà en una aportació única per persona beneficiària.

Els ajuts seran d’entre 1.000 a 15.000 euros, en funció del nombre de treballadors:

  • 1.000 euros per a autònoms i microempreses (fins a 9 treballadors)
  • 5.000 euros per a petites empreses (de 10 a 49 treballadors)
  • 15.000 euros per a empreses de 50 treballadors o més.

REQUISITS

Consulta l’ANNEX 1 BASE 3 de la RESOLUCIÓ.

SOL·LICITUD

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació corresponent comença a les 9:00 hores del dia 6 d'abril de 2022 i fins a les 14:00 hores del dia 3 de maig de 2022 o fins l'exhauriment del pressupost.

Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, omplint el model formalitzat que es pot trobar al web del CCAM, de Canal Empresa o del Departament d’Empresa i Coneixement; acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa.

BASES

RESOLUCIÓ per la qual es dona publicitat a les bases reguladores per a la concessió d'ajuts extraordinaris en l'àmbit de les activitats de restauració afectades econòmicament per la COVID-19 (CCAM)

CONVOCATÒRIA per a la concessió d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de les activitats de restauració afectades econòmicament per la COVID-19