&


Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Canal de Twitter del Vapor Llonch Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

Notícies

Subvencions a projectes de reindustrialització, relocalització i inversió del sector industrial

El Departament d’Empresa i Treball obre convocatòria d’una línia de subvencions adreçada a donar suport a actuacions de reindustrialització, outplacement, relocalització, noves inversions i adquisició d’empreses en dificultat.

L'import total de la subvenció és de 20 M d’euros. L'import màxim per projecte és de 2,3 M d'euros i s'hi optarà per concurrència competitiva. El termini finalitza el 23 de maig. 

ESTRUCTURA

  • Subvencions a projectes de reindustrialització per tornar a posar en marxa o continuar amb l’activitat de centres productius on s’ha produït un tancament o deslocalització que afecit a un mínim de 100 llocs de treball directes o indirectes.
  • Subvencions a projectes d’outplacement que incorporin a centres productius nous o ja existents, persones treballadores afectades per situacions de tancament, reducció d’activitat o deslocalització.
  • Subvencions a projectes de relocalització a Catalunya de l’activitat industrial que inverteixin en nous centres productius i que comportin un increment net de llocs de treball.
  • Subvencions a grans projectes d’inversions que siguin tractores i que suposin un increment net de llocs de treball
  • Subvencions a projectes d’aquisició d’empreses industrials o de serveis a la producció en situació de dificultat, que hagin comunicat aquesta situació al Departament d’Empresa i Treball.

BENEFICIARIS

  • Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts empreses que desenvolupin projectes industrials o de serveis a la producció.
  • Els projectes de serveis a la producció també han d'acreditar que el sector industrial representa més del 50% de la seva xifra de negoci.
  • Tenir seu social, operativa o ser de nova implantació a Catalunya.
  • S'exclouen com a beneficiaris a les associacions, fundacions i entitats sense ànim de lucre.
  • Les empreses beneficiàries només podran acollir-se a una única sol·licitud d'entre les diferents línies que es descriuen en l'apartat anterior.

SOL·LICITUD

Completeu el formulari entre el 15 d'abril i el 23 de maig de 2022.

MÉS INFORMACIÓ