&


Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Canal de Twitter del Vapor Llonch Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

Notícies

Nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms

S’aprova la reforma del nou sistema de cotització pels RETA que entrarà en vigor el pròxim 1 de gener de 2023 i tindrà un període transitori de nou anys fins al 2032. Com a primera acció, caldrà quantificar la previsió de rendiments i comunicar-la. 

Els autònoms cotitzaran en funció dels rendiments nets anuals obtinguts durant l’any natural per totes les activitats professionals o econòmiques que realitzin. Un dels primers exercicis que hauran de fer quan s'instauri el nou sistema l'any vinent serà quantificar els rendiments nets que preveuen obtenir al llarg de tot l'any i comunicar-ho a principis de l’any vinent a través del portal Importass de la Seguretat Social.

La Seguretat Social ha establert una fórmula per a determinar l’import del rendiment net per a calcular la futura quota a la Seguretat Social. Es descomptaran als ingressos les despeses deduïbles, se sumaran les quotes que ha pagat l'autònom a la Seguretat Social durant l'exercici i es restarà el 7% o un 3% (si s'és societari) en concepte de despeses d'impossible justificació. Una vegada obtinguda la xifra, s'ha de dividir entre 12 mesos. El resultat és el rendiment net mensual pel qual hauran de cotitzar. 

La Llei de Pressupostos Generals de l'Estat establirà anualment una taula general i una taula reduïda de bases de cotització.

Per a l’any 2023 la quota mínima i màxima per l’autònom persona física quedarà entre els 230 i els 500 euros. Per al 2024, la quota mínima i màxima, entre els 225 i els 530 euros. I, finalment, en 2025, la quota mínima i màxima, entre els 200 i els 590 euros.

CLIC PER AMPLIAR

Els autònoms podran canviar la seva quota de cada dos mesos. Un tràmit que podran realitzar a través de l'eina d'ImportaSS.

Al final de l'exercici fiscal i una vegada coneguts els rendiments nets anuals, s'han de regularitzar les cotitzacions i s'han de tornar o reclamar quotes en cas que el tram de rendiments nets definitius estigui per sota o per sobre de l'indicat per les previsions durant l'any.

La cotització d'un autònom societari és calcula pràcticament igual que la d'un autònom persona física. La base mínima de cotització s'establirà en el tram 4 de la taula general (uns 1.000 euros) per a 2023. En els pròxims tres anys, pagaran una quota mínima inferior a l'actual: 310 euros al mes en 2023, 320 euros al 2024 i 350 euros al 2025. Actualment els autònoms societaris paguen 377,87 euros al mes de quota mínima a la Seguretat Social, la qual cosa suposarà un estalvi.

S’ha creat una nova quota reduïda de 80 euros per a l'inici de qualsevol activitat durant el primer any. Es podrà prorrogar altres 12 mesos si l'autònom té uns ingressos que no superen el Salari Mínim Interprofessional (SMI). Es tracta de la tarifa plana que ascendeix de 60 euros a 80 euros, però no afectarà els autònoms que hagin sol·licitat aquesta ajuda abans de gener de 2023, mantindran les mateixes condicions que es van definir en sol·licitar la bonificació.

A partir de 2023 el topall de cotitzacions per als autònoms majors de 47 anys desapareix.

MÉS INFORMACIÓ

Reial decret llei 13/2022, de 26 de juliol, pel qual s'estableix un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms i es millora la protecció per cessament d'activitat.