Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr
Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

 

Notícies

Programa NEOTEC - Ajuts a nous projectes empresarials d’empreses innovadores

La convocatòria té com a finalitat finançar la posada en marxa de nous projectes empresarials, en qualsevol àmbit tecnològic i/o sectorial, que requereixin l’ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l’activitat investigadora i en els que l’estratègia de negoci es basi en el desenvolupament de tecnologia.

No són elegibles en el marc d’aquest Programa els projectes empresarials amb un model de negoci basat principalment en serveis a tercers sense desenvolupament de tecnologia pròpia. Tampoc són elegibles els projectes que no reflecteixin clarament en el seu pla d’empresa la continuïtat en el desenvolupament de tecnologia pròpia.

ADREÇAT A

Petites empreses innovadores, constituïdes com a màxim en els tres anys anteriors a la data de finalització del període de presentació de sol·licituds (el dia 20 d'abril de 2023), amb un capital social mínim de 20.000 € i inscrites correctament al registre corresponent abans de la presentació de la sol·licitud.

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

Nous projectes empresarials d’empreses innovadores en qualsevol àmbit tecnològic i/o sectorial, que requereixin l’ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l’activitat investigadora i en els que l’estratègia de negoci es basi en el desenvolupament de tecnologia pròpia.

Es subvencionaran les despeses relacionades amb la posada en marxa de l’empresa, sempre que estiguin inclosos al pla d’empresa i siguin necessaris per al desenvolupament d’aquest. En concret, seran subvencionables els següents costos:

  • Inversions en equips
  • Despeses de personal
  • Materials
  • Col·laboracions externes i assessories
  • Altres costos: Lloguers, subministraments, cànons i llicències, despeses de sol·licitud i manteniment de patents i altres drets de propietat industrial, assegurances, despeses de promoció i difusió, costos de formació i els costos derivats de l’informe auditor

QUANTIA

El pressupost total d’aquesta convocatòria és de 40 M€.

TERMINI

Fins al 20 d’abril del 2023.

ENTITAT

CDTI - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. Les actuacions finançades s’emmarquen en el Programa Estatal per a Catalitzar la Innovació i el Lideratge Empresarial i en l'Acció Estratègica de Món Digital, Indústria, Espai i Defensa, del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació (2021-2023).

Aquesta convocatòria s’emmarca en la inversió 5 del component 17 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència a la “Transferència de Coneixement”.

MÉS INFORMACIÓ

Consulta’n tots els detalls a la pàgina de la convocatòria.