Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr
Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

 

Conforcat a mida: formació a mida per la millora de la competitivitat de l'empresa

Ets una empresa o una entitat representativa d’un sector productiu? Penses que cal fer formació a mida per millorar la competitivitat? 

CONFORCAT A MIDA és un programa de subvencions que permet donar resposta directa a les necessitats formatives de l’empresa. Properament es preveu una convocatòria amb les característiques següents: 

  • Dissenyeu la formació subvencionable a mida de l’empresa; les accions formatives han de ser d’entre 30 i 60 hores, podent dissenyar itineraris formatius que superin les 60 hores; per exemple, una mateixa persona pot fer 2 mòduls de 60 hores, en un total de 120 hores. 
  • Pots formar a les persones treballadores de l’empresa i/o persones en situació d’atur per incorporar-les a la teva empresa; en cas de ser una entitat representativa d’un sector, pots formar a qualsevol persona treballadora del sector o a persones desocupades per tal que s’incorporin a empreses del sector. 
  • La formació pot ser presencial, mitjançant aula virtual en streaming, online o teleformació (amb plataforma) o mixta. 
  • Finançament per mòduls: 549€ per persona formada per 60 hores i 245€ per 30 hores. En ser justificació per mòduls no cal presentar documentació per justificar les despeses.
  • És possible la subcontractació del 100%, inclosa la gestió. Permet contractar alguna entitat de formació especialitzada. 
  • Es realitza una bestreta del 100% del pagament del finançament atorgat en el moment de la resolució, és a dir, es disposa del finançament abans d’iniciar la formació. 
  • Es preveu que el període de sol·licitud de subvenció comenci la primera setmana de març i la formació es pugui realitzar entre els mesos de maig/juny de 2023 i juny de 2024. 

En poden ser beneficiàries:

a) Empreses, a títol individual i que presentin programes de formació. Les empreses poden ser de titularitat de persones físiques, societats anònimes, societats de responsabilitat limitada i altres formes jurídiques admeses en dret. Les persones treballadores a formar han de pertànyer a l’empresa tenint un vincle laboral.

b) Altres tipus d’entitats

  • Agrupacions d'empreses.
  • Consorcis.
  • Organismes i entitats sectorials, de qualsevol dimensió, que representin empreses i/o persones treballadores (sindicats, patronals, gremis, associacions, cambres...).

En el cas de programes d’agrupacions d’empreses i consorcis, les persones treballadores a formar han de pertànyer a les empreses que integren l’agrupació o del consorci i entitats consorciades.

NO poden ser entitats o centres de formació en el sentit de la Llei 30/2015. No obstant, les entitats de formació poden ser subcontractades en els termes previstos en aquest apartat.

MÉS INFORMACIÓ

Podeu consultar el web de Conforcat A MIDA i aquest document explicatiu.  

L’Ordre de bases ja està disponible per a la seva consulta, i les Resolucions de les properes convocatòries es publicaran en el DOGC.