Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr
Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

 

Notícies

Línia de finançament ENISA d'emprenedoria digital femenina per a pimes

Té una dotació de 51 milions d’euros i és una iniciativa impulsada pel Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, gestionada a través de l’empresa pública ENISA, adscrita a aquest Ministeri.

L’objectiu del programa, finançat amb 51 milions d’euros procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, és impulsar, a través del finançament i mitjançant préstecs participatius, projectes d’emprenedoria digital femenina, contribuint així a reduir la bretxa de gènere existent en aquest àmbit.  

A qui va dirigida? 

Poden obtenir els préstecs participatius d’aquesta línia de finançament petites i mitjanes empreses emergents o en creixement, que tinguin una o diverses dones que ostentin una posició rellevant de lideratge o de poder dins de la societat, ja sigui en l’accionariat, en l’òrgan d’administració o formant part de l’equip directiu.  

Aquesta línia està dirigida tant a empreses de nova creació com a aquelles que estiguin considerant un projectes de consolidació, creixement o internacionalització.  

Requisits

Les empreses que vulguin optar a aquests préstecs participatius han de complir els següents requisits: 

 • Tenir domicili social a l’Estat espanyol 
 • Ser una pime 
 • Tenir personalitat jurídica pròpia 
 • El projecte empresarial ha de demostrar la seva viabilitat tècnica i econòmica, i presentar un model de negoci innovador o amb clares avantatges competitives  
 • L’empresa prestatària haurà de cofinançar les necessitats financeres associades al projecte empresarial 
 • Els fons propis de la societat seran equivalents, com a mínim, a la quantia del préstec 
 • L’empresa que sol·liciti un préstec ENISA haurà de mostrar una estructura financera equilibrada i professionalitat en la seva gestió 
 • S’hauran de presentar els comptes de l’últim exercici tancat 
 • L’empresa que rebi un préstec per un import superior a 300.000 euros haurà de tenir auditats externament els estats financeres
 • Queden excloses d’aquesta línia de finançament les empreses relacionades amb el sector immobiliari i financer 

Finançament 

La línia de finançament ENISA a Emprenedores Digitals ofereix la possibilitat de sol·licitar préstecs participatius que vagin d’un import mínim de 25.000 € a un import màxim d’1,5 M €. Per a determinar l’import es valorarà, entre altres factors, la quantia de fons propis i l’estructura financera de la societat sol·licitant.  

El tipus d’interès dels préstecs s’aplicarà en dos trams: 

 • Primer tram: euríbor + 3,75% 
 • Segon tram: el que s’aplica a un interès variable en funció de la rendibilitat financera de l’empresa sol·licitant, amb un límit màxim establert d’entre el 3 i el 8%, d’acord amb la qualificació de l’operació 

El termini de venciment del préstec és de 9 anys i el de carència del principal s’estén a un màxim de 7 anys.  

Com  accedir-hi 

Tota la documentació i els formularis per accedir a la línia de finançament estan disponibles a través del web d’ENISA.

El programa es va posar en marxa el 18 d’octubre de 2021 i romandrà vigent fins al 31 de desembre de 2023.