Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr
Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

 

Notícies

Nou servei de consultoria per a les empreses de Sabadell sobre l’impost al plàstic

Des de l’1 de desembre i fins al 28 de març de 2024 posem a disposició de les empreses dels polígons un nou servei de suport per resoldre dubtes referents a l’aplicació de la Llei 7/2022 de residus i sòls contaminats, en concret de l’anomenat “impost al plàstic”.

Es tracta d’un servei gratuït per a les empreses del municipi que estarà disponible durant aquests 3 mesos i des d’on s’atendran consultes generals sobre l’impost al plàstic.

Aquesta iniciativa forma part del programa de Simbiosi Industrial que Promoció Econòmica de Sabadell porta a terme des del 2014 juntament amb els municipis de Barberà del Vallès i Sant Quirze del Vallès i amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. 

Llei 7/2022 de residus i sòls contaminats i l’impost al plàstic

El passat 22 d'abril de 2022 es va aprovar la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular. La Llei té per objecte establir els principis de l'economia circular a través de la legislació bàsica en matèria de residus, així com contribuir a la lluita contra el canvi climàtic i protegir el medi marí.

Aquesta norma ve a reflectir el que regula la Directiva (UE) 2019/904 i Directiva (UE) 2018/851 del Parlament Europeu i del Consell, relativa a la reducció de l'impacte de determinats productes de plàstic en el medi ambient.

La Llei va entrar en vigor el passat 1 de gener de 2023 i afecta des d'aleshores a tots els fabricants així com els importadors intracomunitaris d'envasos d'un sol ús que continguin plàstic no reciclat. Aquests estan obligats a liquidar l'impost (mensualment o trimestralment), així com a portar una comptabilitat o llibre registre d'existències que permeti conciliar les quantitats declarades en les liquidacions de l'impost.

Es tracta d'un impost complex amb unes grans exigències d'informació en el qual s'inclouen moltes excepcions, moltes obligacions de control de la quantitat de plàstic no reciclat i que, a més, té una normativa de sancions i penalitzacions molt elevades.

A data d'avui, gairebé un any després de l'entrada en vigor de la Llei 7/2022, encara no ha sortit el reglament regulador de l'impost, per la qual cosa és molt elevat el nombre d'empreses que tenen dubtes i incerteses sobre el contingut de la Llei i la seva aplicació pràctica.

En què consisteix el servei

Amb el servei de consultoria, a més d’adreçar-nos les vostres consultes generals (no inclou consultes específiques que requereixin un servei d’atenció personalitzat), us farem arribar un pack informatiu sobre l’impost del plàstic que inclou, entre d’altres, una relació de més de 30 preguntes freqüents (FAQs) i un check-list d’afectació de l’impost.

La consultora especialitzada que dona suport a aquest projecte és BMS Consultores Estratégicos.

Per accedir al servei, contacta’ns:

Més informació a www.sabadellempresa.cat i www.simbiosiindustrial.com