Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr
Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

 

Notícies

Línia de subvencions per a l'impuls de la llengua catalana a les empreses

S’han publicat les bases específiques que les regeixen al DOGC núm. 9014, de 5.10.2023. La presentació de sol·licituds quedarà oberta del 6 al 21 de febrer de 2024.

L'objecte d'aquestes subvencions és promoure actuacions específiques que fomentin la llengua catalana en l'àmbit de l'empresa a Catalunya, com ara definir un pla lingüístic d’empresa i dur-ne a terme alguna de les accions, incorporar el català en productes i serveis de l’empresa o realitzar programes que afavoreixin la interacció en català entre els professionals de l’empresa i amb el públic.

En aquestes bases, el sentit del terme foment és ampli i pot incloure mesures que incrementin la presència del català en l’entorn laboral i professional, que incorporin el català en algun dels productes o dels serveis propis (en documentació laboral, mercantil, de comunicació i màrqueting, en qualsevol format) i també en projectes que contribueixin a la sensibilització per a l'ús del català. 

No són subvencionables per mitjà d’aquesta convocatòria els projectes que tenen per objecte:

  • La incorporació del català en productes tecnològics i la traducció de pàgines web
  • L'edició de llibres i revistes en qualsevol format
  • Cursos generals de coneixements de català

Enllaç a la informació i el tràmit de la subvenció