Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr
Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

 

Notícies

Ajuts per a l’impuls a l’economia circular en els sectors tèxtil, moda i confecció i calçat

Publicada al BOE la convocatòria de l’ajut per a l’impuls a l’economia circular en el sector tèxtil, de la moda i confecció i del calçat en el marc del Component 12 “Política Industrial d’Espanya 2030”.  

Els ajuts formen part del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb fons europeus Next Generation – PERTE Economia Circular i tenen una dotació de 97 milions d’euros. 

Les entitats que es poden ser beneficiàries d’aquest ajut són:

  • Les persones jurídiques de dret privat amb personalitat jurídica pròpia
  • Les entitats d’economia social, sempre que no formin part del sector públic
  • Les agrupacions de les anteriors entitats, sempre que estiguin participades per almenys una PIME, start-up o entitat d’economia social

L’objecte de la convocatòria és donar suport a projectes que contribueixin de forma substancial a millorar la sostenibilitat i circularitat dels processos industrials i empresarials del sector del tèxtil i de la moda, millorant la competitivitat i innovació del teixit industrial en el marc d’una economia circular. 

S’inclouen dins d’aquesta convocatòria els projectes detallats a l’Annex I de la convocatòria, que enumera diferents tipus de productes tèxtils, calçat i complements, en qualsevol dels estats del procés productiu (brut, semielaborat, elaborat, semi-manufacturat, manufacturat, semi-confeccionat o confeccionat), així com les matèries primes, productes intermedis i residus.

Seran subvencionables les actuacions que, en els sectors del tèxtil i la moda i del plàstic, redueixin el consum de matèries primeres verges, redueixin la generació de residus i/o millorin la gestió de residus, contribuint de forma substancial a la transició cap a una economia circular en una de les següents categories: 

  • Recerca i desenvolupament 
  • Digitalització per a innovar en matèria de processos i organització 
  • Increment del nivell de protecció mediambiental de l’entitat beneficiària receptora de l’ajut 
  • Millora de la gestió de residus procedents de tercers 

No seran actuacions subvencionables aquelles inversions destinades a l’adequació a la normativa europea en matèria de protecció ambiental en vigor o destinada a l’adequació de normativa europea adoptada però que encara no estigui en vigor. 

QUANTIA

La dotació màxima global de la convocatòria és de fins a 97.500.000 euros. L’import mínim dels ajuts concedits per projecte i entitat serà de 100.000 euros i el màxim de 10.000.000 euros. 

En el cas dels estudis de viabilitat i ens els projectes de digitalització, l’ajut màxim per projecte serà de 5.000.000 euros. 

Termini de presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds serà de 2 mesos des del dia següent de la publicació de l’extracte al BOE (publicat el 9 d’abril de 2024).

SOL·LICITUDS

Les sol·licituds es dirigiran a la Fundación Biodiversidad mitjançant el formulari corresponent.

+INFO