Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr
Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

 

Notícies

Ajuts per reduir el consum d'aigua als establiments d'allotjament turístic

S'aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria d’ajuts per finançar projectes destinats a reduir el consum d'aigua mitjançant la reutilització i l'estalvi per part dels establiments que prestin serveis d'allotjament turístic a Catalunya.

Podran ser objecte d'aquesta subvenció les activitats elegibles iniciades a partir de la data 1 de gener de 2023 i el termini màxim per acabar-les és de dotze mesos a comptar de la data de notificació de la resolució de la concessió de l'ajut.

S'estableix un procediment de concessió de concurrència no competitiva.

Poden ser beneficiàries de la subvenció les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada titulars o explotadores d'establiments que prestin serveis d'allotjament turístic, segons el que determinen les bases reguladores.

Aquesta línia d'ajut s'adreça exclusivament a establiments que prestin serveis d'allotjament turístic de les tipologies següents: establiments hotelers, càmpings. establiments de turisme rural, apartaments turístics o albergs de joventut de titularitat privada, quan prestin serveis turístics d'allotjament

El Departament d'Empresa i Treball podrà subvencionar fins a un import màxim del 50% del cost elegible del projecte presentat. La resta del cost de l'acció subvencionada va a càrrec de la persona beneficiària, amb fons propis o a càrrec d'altres fons de finançament.

Més informació