Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr
Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

 

Notícies

Nova guia fiscal per consultar els tributs més habituals i fer pagaments a ajuntaments

La Diputació de Barcelona ha presentat una nova guia fiscal on es pot trobar tota la informació necessària sobre els tributs que recapta l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) per delegació de l’Ajuntament en la Diputació de Barcelona.

S'hi poden consultar els tributs més habituals. La forma més còmoda per fer-ne el pagament és la domiciliació bancària.

Si heu de pagar tributs a diversos ajuntaments de la província, consulteu-ne el calendari fiscal en aquesta seu electrònica. Descarregueu recordatoris dels terminis de pagament cap al vostre calendari electrònic de l’ordinador o de dispositius mòbils com el telèfon, la tauleta o el portàtil.

Pels tributs no domiciliats, en cas de no haver rebut el document a meitat del període de pagament, es pot imprimir

Encara que no es disposi del document, es poden efectuar pagaments per diversos mitjans amb identificador digital i targeta bancària fins a un màxim de 6.000 €, o des de banca online.

Tràmits en línia

Es poden sol·licitar tots els tràmits telemàticament a qualsevol hora del dia, els 365 dies a l'any: obtenir el duplicat de documents de pagament, veure el detall dels rebuts domiciliats, efectuar el pagament amb targeta bancària, presentar escrits relatius a tributs o multes de trànsit, accedir a les vostres notificacions electròniques, entre d'altres.

Cita prèvia

Per realitzar tràmits presencials a les oficines, és necessari demanar cita prèvia.

Notificacions i comunicacions electròniques

Les persones físiques poden decidir i comunicar en qualsevol moment a l'ORGT que volen ser notificades electrònicament.

Es recomana comunicar els mitjans d'avís (telèfon mòbil i/o adreça de correu electrònic) en aquest enllaç entrant-hi amb identificador digital.

Domiciliació bancària dels rebuts

Es pot gestionar la domiciliació dels rebuts introduint les dades de l'avís avís amb identificador digital.

Alertes de pagament

El sistema d'alertes és un servei gratuït del qual es pot gaudir si es té domiciliat algun rebut, preferiblement l'Impost sobre béns immobles. Amb aquest servei es rebrà un correu electrònic i/o un missatge SMS uns dies abans que es faci el càrrec al compte bancari.

També es poden rebre alertes d'altres rebuts no domiciliats si encara estan pendents de pagar pocs dies abans que finalitzi el període de pagament voluntari.

Es poden activar les alertes amb identificador digital. A través del web es pot obtenir un identificador digital IdCAT mòbil al moment.

Impostos municipals més habituals

  • IBI (Impost sobre béns immobles). Heu de pagar aquest impost cada any si sou propietari d’un immoble a 1 de gener. En cas de transmissió, el nou propietari l’ha de pagar a partir de l’any següent.
  • IVTM (Impost sobre vehicles de tracció mecànica). Si sou propietari d’un vehicle donat d’alta (cotxe, moto, tractor...), heu de pagar aquest impost.
  • IIVTNU (Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana). Heu de fer la declaració i pagar l’impost si veneu un pis, un local o un terreny, o bé si n’adquiriu un mitjançant donació o successió. Consulteu si l’Ajuntament ha aprovat alguna bonificació aplicable en cas d’herència i com sol·licitar-la dins del termini establert.
  • IAE (Impost sobre activitats econòmiques). Han de presentar declaració de l’impost totes les entitats que exerceixen una activitat econòmica i han obtingut un import net de la seva xifra de negoci igual o superior a 1.000.000 d’euros durant el penúltim exercici anterior al de la meritació de l’impost.
  • Altres conceptes. També heu de pagar taxes o preus públics si us beneficieu del domini públic o d’un servei que presti l’Ajuntament (gestió de residus domèstics o comercials, entrada de vehicles, servei de cementiri o altres). Podeu tenir més informació sobre aquests impostos en aquest mateix web.